Muuttotarkastus.fi käyttöehdot

Tervetuloa käyttämään Muuttotarkastus.fi:tä. Muuttotarkastus.fi on Holda Technologies Oy:n (myöhempänä “Holda”) kehittämä palvelu muuttotarkastuksen tekoa varten.

Suosittelemme lukemaan nämä ehdot huolellisesti. Mikäli et hyväksy jotakin kohtaa, sinun ei tule käyttää palveluamme, nettisivujamme tai sovelluksiamme.

Käyttämällä palveluamme, nettisivujamme tai sovelluksiamme vakuutat, että olet ymmärtänyt käyttöehtomme, toimit niiden mukaan etkä käytä Muuttotarkastus.fi:tä tehdäksesi mitään laitonta, petollista tai harhaanjohtavaa.

1. Sovellettavuus ja käyttötarkoitus

Nämä ovat Muuttotarkastus.fi:n käyttöehdot, jotka määrittävät Holdan suhteen käyttäjiin ja muihin tahoihin, jotka ovat tekemisissä palvelun kanssa suoraan tai välillisesti. Muuttotarkastus.fi:tä käytetään työkaluna asunnon muuttotarkastuksen tekoon sisään- tai poismuuton yhteydessä tai muulloin asumisen aikana tarkastuksen tarpeen ilmetessä.

Holda tarjoaa käyttäjilleen välineen tehdä muuttotarkastuksen, mutta se ei ota mitään kantaa tai vastaa millään tavalla tarkastuksen kohteeseen liittyvien osapuolten (esim. vuokralainen, vuokranantaja, isännöinti tai huolto) toiminnasta, virheistä tai erimielisyyksistä, eikä myöskään tarkastettavan kohteen, kunnosta, vaurioista tai täydellisyydestä.

2. Käyttö ilman tunnuksia

Voit käyttää Muuttotarkastus.fi:tä ilman tunnuksia. Tällöin asiakkuutesi on kertaluontoinen. Voit ladata tekemäsi muuttotarkastuksen PDF-dokumenttina, kun olet maksanut sen jollakin tarjoamistamme maksutavoista.

3. Tunnusten luominen

Mikäli haluat luoda tunnukset, ota yhteyttä myynti@holda.io.

4. Holdan oikeus olla hyväksymättä tiliä

Holdalla on oikeus olla hyväksymättä, sulkea tili tai rajoittaa tilin käyttöä, jos

 • tilinomistaja asetetaan konkurssiin
 • tilinomistaja joutuu kansainvälisten pakotteiden kohteeksi
 • tilinomistajalle määrätään edunvalvoja
 • maistraatin vahvistaman edunvalvontavaltakirjan mukainen valtuutettu ja tilinomistaja eivät pysty sopimaan tilinkäytöstä
 • Holdalla on syytä epäillä tilin väärinkäyttöä
 • tilin käytön turvallisuus on vaarantunut, tai
 • tilinkäyttäjä ei aseta tilille maksutietojaan tai hoida maksusuorituksia asianmukaisesti.

Kansainvälisillä pakotteilla tarkoitetaan Suomen valtion, Yhdistyneiden Kansakuntien, Euroopan Unionin, Amerikan Yhdysvaltojen ja Yhdistyneiden Kuningaskuntien taikka näiden toimivaltaisten viranomaisten tai toimielinten asettamaa, hallinnoimaa, hyväksymää tai toimeenpanemaa pakotetta, taloudellista sanktiota, vienti- tai tuontikieltoa, kauppasaartoa tai muuta rajoittavaa toimenpidettä.

5. Tunnusten turvallisuus

Pitääksesi tunnuksesi turvallisena sitoudut seuraavaan:

 • Et anna meille vääriä henkilötietoja.
 • Et luo tunnuksia muille henkilöille tai tahoille ilman heidän lupaansa.
 • Luot vain yhden henkilökohtaisen tilin tai yhden pääkäyttäjän per yritys.
 • Pidät tietosi ajantasaisina.
 • Et jaa salasanaasi, anna muiden käyttää tunnuksiasi tai tee muuta sellaista, mikä saattaisi uhata tilisi turvallisuutta.

6. Tehtyjen muuttotarkastusten säilyttäminen

Holda säilyttää tehdyt muuttotarkastukset 30 päivää, minkä jälkeen ne poistetaan automaattisesti. Tänä aikana voit ladata muuttotarkastukset asettamaasi sähköpostiin tulleesta linkistä tai kirjautuneena tililtäsi. Voit myös jakaa linkin haluamillesi tahoille tämän ajan sisällä, jolloin he pystyvät lataamaan muuttotarkastuksen.

7. Mobiili ja muut laitteet

Otathan huomioon, että puhelinliittymäsi normaalit maksut, kuten tekstiviestien hinnat ja datasiirtomaksut pätevät käyttäessäsi Muuttotarkastus.fi:tä. Mikäli vaihdat numerosi tai lopetat liittymäsi käytön, päivitä tilisi asetukset viipymättä, vähintään 48:n tunnin kuluessa.

8. Päättyminen

Voit irtisanoa sopimuksesi Muuttotarkastus.fi:n kanssa missä vaiheessa tahansa. Tällöin et pysty enää tekemään muuttotarkastuksia tilisi kautta. Maksu maksamattomista muuttotarkastuksista veloitetaan kortiltasi heti. Pystyt kuitenkin lataamaan tekemäsi muuttotarkastukset vielä 30 päivän ajan. Tämän jälkeen tilisi poistetaan automaattisesti.

Mikäli rikot näitä ehtoja tai niiden henkeä, tai muuten luot yhtiöllemme riskin tai mahdollisen oikeudellisen altistumisen, voimme lopettaa Muuttotarkastus.fi:n tarjoamisen sinulle kokonaan tai osittain. Ilmoitamme asiasta sinulle sähköpostitse tai seuraavan kerran, kun kirjaudut tilillesi. Kaikissa tällaisissa tapauksissa tämä lausuma päättyy, mutta määräyksiä sovelletaan edelleen.

9. Tietosuoja

Käyttämällä palveluamme hyväksyt, että tietojasi käsitellään kulloinkin voimassaolevien tietosuojakäytänteidemme mukaisesti.

10. Sovellettava laki

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Mikäli jokin sopimuksen kohta on ristiriidassa lain kanssa, käsitellään asia lain mukaan niiltä osin kuin sopimus on ristiriidassa lain kanssa, muilta osin sopimus on pätevä sellaisenaan.

11. Riidat

Kaikki sopimukseen liittyvät riita-asiat ja vaatimukset pyritään ensisijaisesti käsittelemään sovittelemalla. Mikäli sovittelu ei tuota tulosta, käsitellään Kuluttajariitalautakunnassa tai Espoon Käräjäoikeudessa.

Jos joku asettaa vaateen meitä vastaan liittyen sinun toimiisi, hyvität meille ja pidät meitä syyttömänä kaikkiin vahinkoihin, menetyksiin ja kuluihin (sisältäen juridiset kulut), jotka liittyvät vaateeseen. Vaikka tarjoamme sääntöjä ja ohjeita käyttäjien käyttäytymiselle, emme hallitse tai ohjaa käyttäjän toimia Muuttotarkastus.fi:ssä emmekä ole vastuussa sisällöstä tai tiedoista, jotka käyttäjät lähettävät tai jakavat Holdassa, emmekä heidän käytöksestään palvelussa tai palvelun ulkopuolella.

Holda ei vastaa mistään asuntoon, materiaaliin tai muutokseen liittyvästä asiasta, kuten näiden sopimuksenmukaisuudesta, täydellisyydestä, virheettömyydestä, laadusta, kunnosta tai alkuperästä. Holda ei vastaa mistään epäsuorista tai välillisistä vahingoista. Me emme myönnä minkäänlaisia nimenomaisia tai oletettuja takuita mistään Holdassa tai sen välityksellä ostettavista tuotteista.

Teemme parhaamme pitääksemme Holdan toiminnassa, virhevapaana ja turvallisena, mutta emme voi taata sitä, joten käytät Holdaa omalla riskilläsi. Emme voi taata, että Holda toimii aina ilman häiriöitä, viivästyksiä tai täydellisesti.

12. Kieliversiot

Saatamme tarjota näitä ehtoja myös käännettynä eri kielille. Tällöin pätevät seuraavat ehdot:

 • Mikäli käyttäjän äidinkieli on Suomi, yrityksen kotipaikka on Suomi tai käyttäjän katsotaan muuten osaavan suomen kieltä riittävän hyvin, tai tämä käyttää palvelun suomenkielistä käyttöliittymää, sovelletaan suomenkielisiä käyttöehtoja.
 • Muissa tapauksissa sovelletaan englanninkielisiä käyttöehtoja, riippumatta siitä, millä kielellä käyttäjä käyttää palvelua.

13. Muut

Nämä käyttöehdot muodostavat osapuolten välisen Holdan kanssa tehdyn sopimuksen kokonaisuudessaan ja korvaa kaikki aiemmat sopimukset.

 • Mikään näissä käyttöehdoissa ei estä meitä noudattamasta lakia.
 • Pidätämme kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty sinulle.
 • Käyttäjä noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja käyttäessään palveluamme.
 • Jos jokin tämän lausunnon osa todetaan kelpaamattomaksi, jäljellä oleva osa pysyy voimassa.